Školní rok 2016/17 bude zahájen ve čtvrtek 1.září v 7:55 hodin.

Studenti budou mít přístup do školy žákovským vchodem(z ulice Školní) od 7:30. Výuka bude probíhat 2 vyučovací hodiny.

Těšíme se na shledání s vámi všemi a přejeme hodně studijních úspěchů v novém školním roce.