unesco-school-hi-res

Ve dnech 26. až 27. září 2016 proběhlo XXII. setkání Asociace škol přidružených UNESCO v Chebu. Během tohoto setkání byly  prezentovány akce, které proběhly na našem gymnáziu v rámci  70.výročí založení organizace UNESCO a 700.výročí narození Karla IV. Na závěr programu vyhlásila Česká komise pro UNESCO nové téma, kterým se školy budou zabývat ve školním roce 2016/17. Letošním tématem je cestovní ruch pro udržitelný rozvoj.