erasmusGymnázium Otrokovice je od září 2016 součástí dvouletého mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání. Název projektu je Building Bridges to the Future (Stavíme mosty do budoucnosti) a je financován z prostředků Evropské unie. Našimi partnery jsou střední školy ze čtyř evropských měst: německého Trieru, portugalského Esposende, italského Rimini a tureckého Istanbulu.

Veškeré aktivity budou probíhat nejen individuálně na jednotlivých školách, ale vybraní studenti se také zúčastní mezinárodních výjezdů, kde spolu s ostatními žáky partnerských škol budou pracovat na zadaných úkolech.  Jedná se o reciproční výjezdy – což znamená, že studenti budou ubytováni v rodinách žáků hostujících škol, a následně se od nich očekává, že budou hostiteli těch studentů, kteří přicestují na mezinárodní setkání k nám.

     V minulém týdnu (14. – 18. 11. 2016) proběhlo první mezinárodní setkání koordinátorů v Trieru, kde byla upřesněna náplň projektu a byly domluveny termíny studentských mobilit. V únoru 2017 nás čeká první výjezd právě do partnerské školy v Trieru (což je zároveň hlavní koordinátor projektu), v květnu 2017 pojedeme do Rimini, v dalším školním roce v říjnu bude hostitelem naše škola, únor 2018 bude patřit portugalskému Esposende a poslední studentské setkání se odehraje v partnerské škole v Istanbulu.

     Jedná se o třetí podobný projekt, jehož se naše škola účastní, a vzhledem k předchozím skvělým zkušenostem věříme, že i současný projekt bude pro studenty prospěšný a zároveň i zábavný, plný užitečných informací, nevšedních zážitků a nových přátelství.

                                                Mgr.Kateřina Kozlová, koordinátorka projektu