Město Otrokovice přispělo pro rok 2017 formou dotace na nájem školního hřiště ZŠ Mánesova Otrokovice