sbor

Začátkem dubna se pěvecký sbor GO pod vedením Mgr. Jakuba Macka zúčastnil krajské postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů „ Opava cantat 2017 „ v Brně. V krásné a příjemné atmosféře se nesly zpěvy sborů  –  Gymnázia Otrokovice, Cantamus omnes – mini z Bystřice nad Pernštejnem, konzervatoře Brno a ZUŠ Vyškov. Tyto tělesa měly možnost posoudit  kvalitu přednesu, intonaci  acapella a navzájem se povzbudit k dalším vystoupením. Předseda poroty vyzdvihl práci sbormistrů a děkoval studentům za jejich na sazení pro sborové zpívání ve svém volném čase.