Zveřejněno pod evidenčním číslem (v pozvánce)

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium ZDE

Výsledková listina oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium ZDE

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium ZDE

Výsledková listina oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium ZDE

  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v úterý 2. května 2017 od 11:00 hod. v kanceláři školy. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou v kanceláři školy souběžně s vyzvednutím o nepřijetí odevzdat odvolání (odvolání musí podepsat zákonný zástupce i nepřijatý uchazeč). Vzor odvolání si můžete stáhnout ZDE.
  • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
  • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek již na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tedy do 16. května 2017). Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou.
  • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost alespoň e-mailem zákonný zástupce oznámí. Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.