smuteční motiv                                                                                                                                                                                           Pedagogický sbor Gymnázia Otrokovice s hlubokým zármutkem oznamuje absolventům školy i široké veřejnosti, že dne 14. května 2017  ve věku nedožitých 83 let zemřela naše milá a vážená kolegyně

paní Věra Kramářová,

mimořádná a obecně respektovaná osobnost, která s Gymnáziem Otrokovice spojila celý svůj profesní život.

Paní Věra Kramářová vyrůstala v kultivované učitelské rodině (oba její rodiče byli i literárně činní) a po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila roku 1957 jako učitelka češtiny a ruštiny na Jedenáctiletou střední školu v Otrokovicích, kde téhož roku založila studentské poetické divadlo VARIACE. Tento studentský soubor, v němž byla dramaturgyní, režisérkou i autorkou textů, si pod jejím vedením získal renomé nejen u otrokovické veřejnosti; díky tradici festivalů gymnaziálních souborů se studentské divadlo ocitlo v obecném povědomí a paní Věra Kramářová se dělila o vlastní novátorské metody práce ve studentském zájmovém útvaru s kolegy z mnoha dalších gymnázií.

Legendární zůstanou její hodiny pro všechny, kdo se s ní setkali jako se svou učitelkou: dokonalá metodika výuky, mimořádná erudice (mj. velmi dobře učila i angličtinu a latinu), nevídaný kulturní rozhled a precizní jazykový projev ruku v ruce s lidskou slušností, spravedlivostí, zájmem o studenta a uměním získat a zapálit, to jsou důvody, proč se pro většinu studentů stala paní Věra Kramářová měřítkem skutečného učitelství a proč se jejímu způsobu práce snaží přiblížit ti ze současných učitelů Gymnázia Otrokovice, kteří byli jejími žáky.

Když opustila činnou službu, vyučovala v jazykových kurzech, 28 let působila jako kronikářka města Otrokovice a ve formě besed a přednášek spolupracovala s otrokovickými školami všech typů. „Své“ gymnázium neopustila (a jistě ne proto, že jeho ředitelem je její syn Ivo Kramář): spolu s manželem zvala kolegy k přátelským setkáním ve svém domově, každoročně bývala nejmilejším hostem a divákem na festivalu gymnázií i při dalších kulturních událostech, jimiž se Gymnázium Otrokovice prezentovalo veřejnosti, a následně pro nás všechny bývala nejvyšší arbitrix elegantiarum.

Paní Věra Kramářová získala po právu titul Osobnost města Otrokovice 2001 a roku 2014 čestné občanství svého města. Pro nás, její kolegy, bývalé studenty a následovníky, je a zůstane vzorem vynikajícího učitele, moudrého člověka plného zájmu o dění kolem i dokonalé dámy, která měla sice stále před sebou spoustu smysluplné práce, ale přesto si dokázala vždycky na každého udělat čas.

 

Čest její památce!                                                                          Facta mortalia non pereunt, Vergili…

 

Poslední rozloučení bude v pátek 19. 5. 2017 ve 14.30 hod. v obřadní síni hřbitova v Kvítkovicích.