webUž čtvrtým setkáním létajícího centra pod patronátem nadace Depositum Bonum jsme ve středu 31. 5. ukončili úspěšný školní rok v oblasti vzdělávání vyučujících fyziky.

Na tomto setkání jsme „na koleně“ vyrobili další skvělou pomůcku do výuky fyziky – optickou lavici pro demonstraci zobrazení čočkami bez nutnosti zatemnění. Součástí pomůcky je i diodový zdroj. Foto z akce.

Věříme, že tato výborná setkání pro učitele fyziky budou probíhat i v dalším školním roce.