Profilové maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhnou dne 1. 9. 2017.

Žáci se dostaví na 9.45 hod. do budovy B Gymnázia Otrokovice.