Školní rok 2017/2018 bude zahájen dne 4. 9. 2017.

Žáci budou mít první den dvě vyučovací hodiny tedy do 9.35 hod.