Informace o prospěchu žáka bude škola poskytovat pomocí informačního systému Bakaláři, kterým bude nahrazen dosavadní  informační systém iŠkola.

Nový informační systém bude pro rodiče a žáky spuštěn do poloviny září. Hesla budou předána prostřednictvím třídních učitelů.