iŠkolu nahradí Bakaláři

//iŠkolu nahradí Bakaláři

iŠkolu nahradí Bakaláři

Informace o prospěchu žáka bude škola poskytovat pomocí informačního systému Bakaláři, kterým bude nahrazen dosavadní  informační systém iŠkola.

Nový informační systém bude pro rodiče a žáky spuštěn do poloviny září. Hesla budou předána prostřednictvím třídních učitelů.

2017-09-12T20:24:33+00:00