Ve dnech 25.9. a 26.9. 2017 se konalo v Kroměříži 23. setkání škol přidružených UNESCO. Valné shromáždění rozhodlo, že školy se budou tento rok zabývat tématy „Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“. Aktivity k této problematice budou probíhat na naší škole v průběhu celého školního roku a během Týdne UNESCO v měsíci červnu.