Azylový dům Samaritán nacházející se nedaleko naší školy navštívili v rámci hodiny  Výchovy k občanství studenti primy, sekundy a tercie. Byli seznámeni s tím, k čemu toto zařízení slouží, a v rámci prohlídky celého objektu si prohlédli i dílnu, kde klienti tohoto zařízení vyrábějí nejrůznější předměty. Také získali více informací o tom, jaké mohou být důvody toho, proč se člověk ocitne v životní nouzi. Dozvěděli se také, že do takové situace se nedostávají jen lidé na okraji společnosti, ale může se do ní dostat za určitých okolností kdokoliv z nás.