Naše škola se zapojila do 19.ročníku festivalu Dne poezie. Letošní ročník nesl název Labyrint světa. Žáci i učitelé naší školy skládali básně na téma labyrint světa, Jan Amos Komenský a škola. S jejich básnickými pokusy se můžete seznámit při návštěvě školy, protože básně byly rozmístěny po celé škole a z každé učebny se stala básnická sbírka.

Škola

Z domu do školy je to celkem kus,  proto mě vozí autobus.

Velcí, malí, dospělí

nemají rádi pondělí.

Pátek to je super den,

pojďme všichni rychle ven.

Svědomitý chlapec, děvče

špatné známky nesou těžce.

Jedničky mám nejraději,

doma se pak všichni smějí.

Všechno se nám bude hodit,

až sem nebudeme chodit,

budeme už pracovat

a na školu vzpomínat.

Jan Hořák, prima