V sobotu 11. listopadu 2017 se konaly oslavy založení divadelního souboru gymnázia Otrokovice, který působí na naší škole 60 let, a hudebního sboru, který si letos připomíná 50. výročí svého založení. S historií obou uměleckých skupin Gymnázia Otrokovice se návštěvníci školy mohli seznámit během Dne otevřených dveří. Odpoledne v 16 hodin začal kulturní program, který zahájil současný divadelní soubor Variace a předvedl nám interpretaci hry Sluha dvou pánů v režii Mgr. Jany Formánkové. Program pokračoval ve večerních hodinách koncertem pěveckého sboru pod taktovkou Mgr. Jakuba Macka a hudebního souboru pod vedením Mgr. Pavlíny Králíkové. Jak program probíhal, to se můžete dozvědět ze zpravodajského vysílání otrokovické televize http://mtvo.cz z 3.11. 2017(6´20) nebo na  ⇓videu MTVO. Chtěli bychom poděkovat nejen všem vystupujícím a jejich pedagogům, ale také rodičům, kteří přispěli ke zpříjemnění celého dne bohatým občerstvením. Foto z akce zde.