Beseda o kyberšikaně

//Beseda o kyberšikaně

Beseda o kyberšikaně

Studenti primy absolvovali besedu o kyberšikaně, která je spojena s informačními a komunikačními technologiemi. Také se zabývali právy dětí, která jsou zakotvena v mezinárodním dokumentu  – v Úmluvě o právech dítěte.

 

2017-12-14T12:44:38+00:00