Kartografická soutěž

//Kartografická soutěž

Kartografická soutěž

24.4.2018 proběhlo na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy finále soutěže O nejlepší mapu na geografické téma. Do finále soutěže, kterou organizuje Česká kartografická společnost, postoupil z krajského kola student septimy Miloslav Staněk, který obdržel za prezentaci své mapy čestné uznání.

2018-05-11T08:00:25+00:00