Únor 2016

edison2016m (6)

Už počtvrté na otrokovickém Gymnáziu na začátku února proběhl oblíbený projekt Edison, díky němuž zdejší studenti měli možnost zprostředkovaně poznat život za hranicemi naší republiky. Stalo se tak díky vysokoškolákům z různých koutů světa – z Číny, Indonésie, Tchaj-wanu a Gruzie.

Zahraniční studenti měli na naší škole v hodinách angličtiny a ruštiny za úkol mluvit o státech, z nichž pocházejí, a učinili tak prostřednictvím zajímavých prezentací se spoustou obrázků či videí, aby studentům co nejvíce přiblížili svůj rodný kraj. Byla zmíněna řada zajímavých faktů o tradičních jídlech, oblečení, architektuře a o přírodních i historických památkách ve všech čtyřech státech. Kromě toho žáci měli možnost pokládat nejrůznější otázky a tím si vedle pasivních jazykových schopností procvičili i mluvenou angličtinu, případně ruštinu.

Ke konci týdne, jak už je zvykem, proběhla takzvaná  Global Village, kde naši zahraniční hosté ukazovali nejrůznější suvenýry ze svých států a dávali ochutnat tradiční jídla. Studenti se mohli připojit k improvizovaným lekcím tradičního indonéského tance, nechat si přepsat své jméno do čínštiny či gruzínštiny anebo položit jakýkoliv dotaz, na který dosud nepřišla řeč – týkat se mohl států, jejichž zástupci nás přijeli obohatit o nové informace, anebo jiného libovolného tématu.

Díky projektu Edison jsem během těch čtyř let poznala řadu skvělých lidí, dozvěděla se spoustu informací, které si stojí za to zapamatovat, a značně si zlepšila svou mluvenou angličtinu. Jsem vděčná, že se naše škola tohoto programu nadále zúčastňuje a doufám, že tato tradice bude pokračovat po mnoho let.

Karolína Martínková

Únor 2015

Únor 2014

 

naramekPratelstviThaoVietnam

V únoru navštívilo naši školu 8 zahraničních studentů v projektu Edison. Naši studenti měli možnost poznat zahraniční kultury a zvyky – o životě v Rusku vyprávěla Kseniya Figurenko, o Indii Dev Dawar, o Indonésii Nurul Enggar Pratiwi, o Austrálii Sixue Zhao, o Argentině Natalia Ferreyra, o Vietnamu Pham Thu Thao a o Brazílii Anapaula Kist a Wiliam Reis. Můžete si prohlédnout fotografie a video.   Leden 2013ProjektEDISONm-212x300 Ve dnech 20 – 27. ledna uvítala naše škola v rámci Projektu EDISON GLOBAL ISSUES stážisty, vysokoškoláky z Brazílie, Ruska, Ukrajiny, Egypta, Turecka, Jižní Koreje, Číny a Indonésie, kteři napříč  ročníky a předměty hovořili v angličtině o tématech jako rasová snášenlivost, drogová závislost, náboženská tolerance atd. a  také prezentovali svou vlast  a její zvyklosti. Ubytováni byli v rodinách našich studentů. Jsme si jisti, že to byla pro naše studenty cenná zkušenost a že studentům ze zahraničí se dostalo přátelského přijetí ve škole i v hostitelských rodinách. Můžete se podívat na video nebo fotografie z návštěvy nebo si přečíst studentský názor. Studentům se také velmi líbily Global Village. Videa z přednášek: