Povinně zveřejňované informace

//Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace 2018-01-08T08:23:31+00:00

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1.  Název povinného subjektu

Gymnázium Otrokovice

2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 14 691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, stává s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 28. listopadu 2001 č.j. 3504/2001/ŠK. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 31. 8. 2005 pod č.j. 0123/Z05/05. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 20. 9. 2006 č.j. 0392/Z14/06. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17. 6. 2009 č.j. 0125/Z05/09. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10. 12. 2014 č.j. 0407/Z14/14.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen §7 a § 15 zákona č. 29/1984 Sb, o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a zákonem č. 564/1990 Sv. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a prováděcími předpisy.

 3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Otrokovice
tř. Spojenců 907
765 13 Otrokovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Otrokovice
tř. Spojenců 907
765 13 Otrokovice

4.3 Úřední hodiny

pondělí až pátek 7.30 – 14.30 hod.

4.4 Telefonní čísla

Kancelář školy: 577 926 014
Ředitel školy: 577 926 230
Další telefonní čísla jsou uvedené na webu školy.

4.5 Čísla faxu

Číslo faxu:577 926 230

4.6 Adresa internetové stránky

 www.gyotr.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E-mail: gymnazium@gyotr.cz

4.8 Další elektronické adresy

 kramar@gyotr.cz
(Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy)
bumbalkova@gyotr.cz
(Mgr. Karla Bumbálková, statutární zástupkyně ředitele)
formankova@gyotr.cz
(Mgr. Jana Formánková, zástupkyně ředitele)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: bude zděleno po telefonické dohodě na telefonu 577 926 014.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

6. IČ 

617 16 693

7. DIČ

Nejsme plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

K nahlédnutí v ředitelně školy po domluvě (tel. 577 926 230).

8.2 Rozpočet

   Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený rozpočtový výhled na rok 2019-2020 ⇒ ZDE

S rozpočtem školy je možné se seznámit v kanceláři školy.

9. Žádosti o informace

Telefonicky, osobně nebo elektronicky na sekretariátu školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání nebo rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze vyžádat písemně u ředitele školy, elektronicky na adrese kramar@gyotr.cz nebo osobně v kanceláři školy.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín.

12. Formuláře

Formuláře jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v záložce Dokumenty a formuláře/ Formuláře a žádosti.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 Nejdůležitější předpisy jsou ke stažení na

http://zkola.cz
http://www.msmt.cz/dokumenty

Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické dohodě.

14.2 Vydané právní předpisy povinného subjektu

Školní řád je v elektronické podobě na webových stránkách školy v záložce Dokumenty a formuláře/Školní řád.
Příslušné právní dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické dohodě.

15. Úhrady za poskytování informací

  • Sazebníku úhrad za poskytování informací
  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 16. Licenční smlouvy

 Bez licenčních smluv 

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách školy v záložce Dokumenty a formuláře/Výroční zprávy