Informace pro přijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají
 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout pouze na základě žádosti
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je den zveřejnění)
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání
 • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu
 • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole nebo jej můžete zaslat poštou
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí, umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří podají odvolání
 • Přijatí uchazeči dostanou pozvánku na informativní schůzku (odesílá se poštou), která proběhne červnu 2020. 
 • Termín schůzek: 

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně (termín bude upřesněn)
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí
 • Odvolání musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, který je uvedený na přihlášce ke studiu, tak uchazeč
 • Odvolání, je nutné podat po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, je ho možné vyřídit osobně nebo poštou

(soubor ke stažení)