Osmileté studium

//Osmileté studium
Osmileté studium2018-02-02T10:23:01+00:00

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia Otrokovice 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání 79-41-K/41 a 79-41-K/81. Přijímací zkoušky se uskuteční formou centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury).

Počet přijímaných žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

obor 79-41-K/81 Gymnázium: 28 žáků

Termín konání testů

z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury

osmiletý obor   79-41-K/81 Gymnázium

  • 1. termín – 13. dubna 2018
  • 2. termín – 17. dubna 2018

Místo konání

  • budova Gymnázia Otrokovice, tř. Spojenců 907

Čas konání testů

  • bude uveden v pozvánce k přijímacímu řízení

Gymnázium Otrokovice rozhodlo v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru 79-41-K/81 Gymnázium:

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Uchazeči mohou získat maximálně 50 bodů z testu z matematiky a její aplikace a maximálně 50 bodů z testu z českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Žákům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem.

V případě, že se zkoušek zúčastní žák či žáci dle předešlého odstavce, vytvoří Centrum pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přejímaných uchazečů. Body z redukovaného hodnocení budou použity v rámci výsledkové listiny. Maximální počet bodů je 100.

Uchazeč získá 25 bodů za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR.
Uchazeč získá za prospěch o pololetí 5. třídy se samými výbornými 40 bodů, za prospěch s jednou dvojkou a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 35 bodů, za prospěch se dvěma dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 30 bodů, za prospěch se třemi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 25 bodů, za prospěch se čtyřmi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 20 bodů, za prospěch s pěti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 15 bodů, za prospěch se šesti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 10 bodů.
O pořadí rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí celkový počet bodů z testů z matematiky a její aplikace a českého jazyka, v případě rovnosti bodů z testů je rozhodující počet bodů získaný z testu z matematiky a její aplikace, v případě rovnosti bodů z testu z matematiky a její aplikace je rozhodující počet bodů získaný z testu z českého jazyka, v případě rovnosti bodů získaných z testu z českého jazyka rozhoduje počet bodů získaný za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, v případě rovnosti bodů získaných za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, rozhoduje počet bodů získaný za prospěch na ZŠ.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Nastavení cookies můžete změnit ve vašem prohlížeči. Více informací: Ochrana osobních údajů. Přijmout a zavřít