Přijímací řízení

//Přijímací řízení
Přijímací řízení 2018-02-14T09:54:42+00:00

Obory vzdělání pro školní rok 2018/2019

Obor Počet přijatých Kód oboru
čtyřleté studium 30 žáků 79-41-K/41 Gymnázium
osmileté studium 28 žáků 79-41-K/81 Gymnázium

Přihláška ke studiu

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2018. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:00 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je razítko odeslání.

Přihláška ke studiu zde

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Termín konání testů

z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury 

obor 79-41-K/41: 

1. termín 12. dubna 2018

2. termín 16. dubna 2018

obor 79-41-K/81:  

1. termín 13. dubna 2018

2. termín 17. dubna 2018

Jednotné testy 2017 ke stažení zde

Ilustrační testy 2016 – osmiletá gymnázia

Český jazyk a literatura

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Matematika

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Ilustrační testy 2016 – čtyřleté obory vzdělání

Český jazyk a literatura

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Matematika

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Užitečné odkazy