Přijímací řízení

//Přijímací řízení
Přijímací řízení2018-11-17T15:26:21+00:00

Informace k přijímacímu řízení 2019/2020 zde

Kritéria přijímacího řízení 2019/2020

čtyřletý obor zde

osmiletý obor zde

Informace pro přijaté uchazeče

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení. Zákonným zástupcům přijatých uchazečů již nebude v souladu s § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí.

Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Seznam nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení.. Písemné rozhodnutí v souladu se správním řádem budou moci zákonní zástupci nepřijatých uchazečů převzít osobně. Termín převzetí rozhodnutí o nepřijetí bude podle data zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí.

Formulář odvolání (soubor ke stažení)

Obory vzdělání pro školní rok 2019/2020

Obor Počet přijatých Kód oboru
čtyřleté studium 30 žáků 79-41-K/41 Gymnázium
osmileté studium 28 žáků 79-41-K/81 Gymnázium

Přihláška ke studiu

Upozornění: Nové termíny budou uvedeny v okamžiku, kdy je zveřejní MŠMT ČR.

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:30 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je razítko odeslání.

Přihláška ke studiu zde

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Jednotné testy 2017 ke stažení zde

Ilustrační testy 2016 – osmiletá gymnázia

Český jazyk a literatura

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Matematika

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Ilustrační testy 2016 – čtyřleté obory vzdělání

Český jazyk a literatura

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Matematika

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Užitečné odkazy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Nastavení cookies můžete změnit ve vašem prohlížeči. Více informací: Ochrana osobních údajů. Přijmout a zavřít