Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium naleznete zde:

79-41-K/41 výsledková listina

79-41-K/41 přijatí uchazeči

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté studium naleznete zde:

79-41-K/81 výsledková listina

79-41-K/81 přijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v pondělí 29.4.2019 od 8.00 do 15.00 hod. a v úterý 30. 4. 2019 od 8.00 do 13.00 hod.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 30. 4. 2019

Informace pro přijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají
 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout pouze na základě žádosti
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je den zveřejnění)
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání
 • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu
 • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole nebo jej můžete zaslat poštou
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí, umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří podají odvolání
 • Přijatí uchazeči dostanou pozvánku na informativní schůzku (odesílá se poštou), která proběhne 11. června 2019 
 • Termín schůzek: budoucí prima v 16.00 hod., budoucí 1. A v 16.30, budoucí kvinta v 15.45 hod.).

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v pondělí 29. 4. 2019 od 8.00 do 15.00 hod. a v úterý 30. 4. 2019 od 8.00 do 13.00 hod.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou dne 30. 4. 2019
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí
 • Odvolání musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, který je uvedený na přihlášce ke studiu, tak uchazeč
 • Odvolání, je nutné podat po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, je ho možné vyřídit osobně nebo poštou

(soubor ke stažení)