Pro prohlížení známek studenta musíte být přihlášeni.

Přihlásíte se kliknutím na nápis Bakaláři

V případě, že jste připojeni k internetu v areálu školy, použijte tento odkaz Bakaláři