Čtyřleté studium oboru 79-41-K/41

Osmileté studium oboru 79-41-K/81

Upozornění pro přijaté uchazeče

Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Do 10 pracovních dnů od uveřejnění je nutné potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku.

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

Prosíme zákonné zástupce, z důvodu urychlení přijímacího řízení, pokud je to v jejich možnostech, aby si rozhodnutí o nepřijetí vyzvedli osobně. Rozhodnutí si můžete vyzvednout v pondělí 30. 4. 2018 od 7.00 do 15.00 hod. a ve středu 2. 5. 2018 od 7.00 do 13.00 hod. v kanceláři sekretariátu školy.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí.

Formulář odvolání (soubor ke stažení)

Bližší informace  zde