Ve dnech 4.-8.6.2018 proběhl v Luhačovicích sportovní a osobnostní kurz druhých ročníků. Kromě intenzívní sportovní činnosti , např. cykloturistiky, kanoistiky, střelby ze vzduchovek, byl tento kurz zaměřen na osobnostní rozvoj jednotlivce a správné fungování třídních kolektivů. Za tímto účelem se studenti věnovali řadě her a činností se zážitkově pedagogickým zaměřením.