V pondělí 17. září se žáci tříd 1.A a kvinty vypravili v doprovodu vyučujících na vlakové nádraží do Otrokovic. Nejednalo se ale o žádný výlet po železnici, nýbrž o projekt Preventivní vlak pořádaný společností České dráhy a.s. 

Žáci prošli několika stanovišti – vagóny – kde je čekal pestrý program zaměřený na bezpečné chování na železnici. První vagón byl upraven jako speciální kinovůz určený k projekci filmu Správy železniční cesty „To nedáš“. 

Ve druhém voze čekali odborníci, kteří se nehodami na železnici zabývají – vyšetřovatelé Českých drah a Správy železniční dopravní cesty. Ti žákům vyprávěli o svých zkušenostech a ukazovali jim  fotografie a videa z reálných situací a nehod. Cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že někdy rozhodují sekundy a je důležité vždy při pohybu v kolejišti myslet a předvídat.

Na třetím stanovišti čekal na studenty hasičský vůz a hasiči, kteří předvedli ukázky své práce, ale i ukázky první pomoci.

Z vesměs kladných reakcí žáků a jejich ohlasů lze soudit, že se projekt vydařil a rozhodně má smysl takové preventivní akce pořádat.