Ve dnech 11.-12.10.2018 se uskutečnila tradiční sportovní družba mezi Gymnáziem Otrokovice a Gymnáziem Topolčany, tentokrát u nás v Otrokovicích. Utkali jsme se v atletice, malé kopané, florbalu a na závěr v odbíjené. Tradiční součástí je také „Běh družby“. Po tuhém boji se celkovými vítězi  stali studenti GO, za což si všichni zaslouží naše poděkování. Avšak důležitější než výsledek na sportovním poli je prohloubení přátelství mezi studenty a pedagogy obou škol. Foto

Mgr. Zdeněk Kříž