Revolution Train(Protidrogový vlak) je dlouhodobý multimediální a mobilní projekt protidrogové prevence určený školám i široké veřejnosti. V rámci preventivního školního programu navštívily tento vlak třídy 2.A a sexta. Studenti nahlédli do života závislých díky filmovému příběhu a stylizovanému prostředí v každém vagónu. Doufejme, že mnohé přiměla tato akce k zamyšlení. Foto