Třída prima se 9.11. vydala do Uherského Brodu, aby se seznámila se životem a dílem Jana Amose Komenského. V místním muzeu žáci v historicky vybavené třídě absolvovali jednu vyučovací hodinu, ve které jim průvodci prakticky přiblížili výuku Komenského dle jeho učebnice Orbis Pictus, pak si prohlédli expozici zaměřenou na život J. A. Komenského.