Stejně jako v předchozích letech pomáhali naši studenti při organizaci tradičních vánočních dílen, které pořádá DDM Sluníčko pro děti základních a mateřských škol v Otrokovicích. Věříme, že tato akce zpříjemnila předvánoční období nejen malým školákům, ale i našim studentům.