Každoročně se naše škola zapojuje do projektu EDISON.

Tento projekt slouží k tomu, aby lidé z různých koutů světa poznali Česko, život v jednotlivých rodinách a my jejich jazyk, kulturu, tradice, náboženství a je samotné. Letos nás navštívilo 8 vysokoškolských studentů z Číny, Gruzie, Indie, Indonésie, Maroka, Ruska a Tchaj-wanu. Tito studenti každý den v hodinách angličtiny představili své prezentace zaměřené na jejich zemi. Studenti si mohli ověřit své komunikační schopnosti a dozvědět se více o jednotlivých zemích. Obohacené byly i hodiny ruštiny, díky stážistce z Ruska. Tyto prezentace byly zaměřeny i na sociální problémy těchto zemí.

Pro žáky našeho gymnázia byl tento týden velice přínosný a motivoval je ke zlepšení se v anglickém jazyce a vzbudil touhu po cestování. Ve středu se tradičně konala Global village, kde naši žáci mohli vidět tradiční obleky, ochutnat speciality či klást různé otázky a lépe si procvičit angličtinu. Samozřejmě i pro nás hostitele byl čas strávený se stážisty příjemný. Odpoledne po škole jsme mohli vyrazit na výlety, v mém případě např. do Luhačovic, Olomouce a Kroměříže, a ukázat jim místní architekturu, památky či si jen tak udělat pěkné odpoledne. Pokud jsme zůstali doma, tak jsem poprvé zkusila jógu nebo nám stážistka uvařila jejich tradiční pokrm. Zapojení do tohoto projektu bych doporučila všem, kteří mají možnost někoho ubytovat a strávit jeden úžasný týden se zahraničními studenty. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí projektu. Znatelně jsem se zlepšila v angličtině a získala nové přátele.                    

                                                                Kristýna Mišáková, kvinta

Foto Edison zde