Po delší odmlce proběhlo na naší škole ve čtvrtek 7. 3. odpoledne setkání vyučujících fyziky základních a středních škol. Tato setkání se konají v rámci létajícího centra Elixír z. ú. podporující přírodovědné vzdělávání učitelů.

Akci vedl Zdeněk Hubáček z gymnázia v Uherském Hradišti a tématem byly pokusy související s tlakem vzduchu, přetlakem a podtlakem. Součástí akce byla výroba jednoduché vývěvy a nádoby pro demonstraci přetlakových jevů. Oba tyto výtvory sikaždý z kolegů odnesl jako pomůcku do své výuky fyziky.