Student Vít Marek ze septimy obsadil  2. místo v překladatelské soutěži pořádané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity za umělecký překlad povídky z ruského jazyka. Čestná uznání ve stejné soutěži získaly Aneta Vylímcová ze septimy /ruský jazyk/, Petra Zvoníčková ze 4.A /anglický jazyk/ a Anna Hloušková ze sexty / anglický a německý jazyk/.