Naše škola jako člen Přidružené sítě škol UNESCO se věnuje každoročně vzdělávacím tématům, které UNESCO vyhlašuje na daný kalendářní rok. Rok 2019 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel a jako Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Těmto tématům se budeme věnovat v týdnu od 6.5. do 10.5.