Ve čtvrtek 9. 5. se na naší škole konalo další odpolední setkání vyučujících fyziky v rámci létajícího centra Elixír z. ú. podporující přírodovědné vzdělávání učitelů.

Téma akce navazovalo na minulé setkání, zabývali jsme se působením vztlakové síly v plynech. V praktické části jsme vyráběli zařízení k demonstraci nadnášení vzduchem – dasymetr, velkolepým zpestřením byla výroba horkovzdušných balónů. Výrobky si každý vyučující odnáší jako pomůcky do své výuky fyziky.