Studenti, kteří dělají opravné zkoušky nebo uzavírají klasifikaci, se dostaví do školy v pondělí 26. srpna 2019 nejpozději v 7.50 hod.. Začátek písemného zkoušení je v 8.00 hod..