Ve čtvrtek 3. 10. od 16 do 17 hodin proběhne informační schůzka rodičů primy, kvinty a třídy 1. A. Rodiče ostatních tříd mohou využít tento termín pro konzultace s vyučujícími.