Ve středu 16.10.2019 se žáci druhých a třetích ročníků vyššího gymnázia zúčastnili preventivně edukačního pořadu Nehodou to začíná. Účelem tohoto programu je snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu s důrazem na slušné chování a vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s riziky v případě jejich pochybení, riziky s užíváním návykových látek a poskytování účinné první pomoci při autonehodě.