V sobotu 19. října 2019 se konala akce Českých lesů pod názvem Den za obnovu lesa. V rámci této akce pomáhali dobrovolníci z řad obyvatel České republiky obnovovat lesní porosty postižené kůrovcovou kalamitou. Za naši školu přiložili ruku k dílu studenti sekundy společně se třemi vyučujícími, další zájemci o zlepšení životního prostředí se akce zúčastnili s rodinou nebo s přáteli. Ve zlínské lokalitě U Majáku se vysazovaly duby, buky a lípy, aby se podpořila biodiverzita lesa, což má přispět k jeho větší odolnosti.

Foto: Simona Rozehnalová