Ztotožňujeme se s požadavky školských odborů v oblasti narovnání finančních prostředků a také s tím, že naše vláda svým jednáním nepřispívá k důstojnému postavení zaměstnanců ve školství.
Do stávky 6. 11. 2019 se však nezapojíme, výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.