Od ledna 2020 zvyšuje Školní jídelna ZŠ Mánesova Otrokovice ceny obědů podle kategorií strávníků:

kategorie 11 – 14 let: 28,- Kč

kategorie nad 15 let: 31,- Kč

Navýšení cen obědů je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 sb., o školním stravování.