V době adventu pomáhají tradičně naši studenti při vánočních dílnách organizovaných Domem dětí a mládeže Sluníčko a Seniorem B. Letos se dílen zúčastnili žáci kvinty a 1. A. Věříme, že pomoc druhým neobohatila jen děti a seniory, ale i je samé.