Přejeme všem učitelům, žákům, jejich rodičům a také přátelům školy svátky plné pohody,  a do nového roku ať si odnesou darem hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.