S hlubokou lítostí a vědomím nenahraditelné ztráty oznamujeme nenadálé úmrtí člena pedagogického sboru Gymnázia Otrokovice, pana RNDr. Františka Horky, všestranně vzdělaného a dobrého člověka. Čest jeho památce!

Animula vagula blandula, hospes comesque corporis, quae nunc abibis…(Hadrianus Imperator moriens)

Dušičko, tulačko lichotná, hoste a průvodkyně těla, která teď odcházíš…(poslední slova císaře Hadriana)