S hlubokou lítostí oznamujeme úmrtí bývalého dlouholetého člena pedagogického sboru Gymnázia Otrokovice, pana RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala, který podlehl dne 21. 2. 2020 těžké nemoci. Za svého působení patřil k těm pedagogům, kteří uměli svůj zápal pro přírodní vědy přenést na studenty a získat jejich zájem a srdce pro obor. Čest jeho památce!