Díky právní pomoci Mgr. Markéty Vojtáškové se podařilo získat od CK zpět celou částku s výjimkou platby za pojištění (cca 200,- Kč na osobu). Peníze budou studentům vráceny po návratu do školy, nejpozději do 30. června 2020. Pokud by výuka nebyla obnovena, budou peníze vráceny jiným způsobem, o němž Vás budeme předem informovat.