Gymnázium Otrokovice zahájí pro všechny žáky školy výuku 8. 6. 2020. Informace k nástupu žáků do školy jsou uvedeny v přiloženém dopisu ředitele školy. Dokument ke stažení zde

8. 6. 2020 při příchodu do školy přinesou žáci vyplněné a podepsané čestné prohlášení, jinak nemohou být vpuštěni do budovy školy.

Tiskopis čestného prohlášení je možné vyzvednout v kanceláři školy, po předchozí domluvě nebo ráno v den nástupu do školy.

čestné prohlášení  (ke stažení ve formátu pdf)