Dle pokynu MŠMT Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020 musí každý žák při prvním vstupu do školy předložit zákonným zástupcem žáka/ uchazeče podepsané čestné prohlášení. Toto čestné prohlášení si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout u hlavního vchodu budovy A Gymnázia Otrokovice.