Dne 7. 6. 2020 jsme zaslali studentům i jejich rodičům informativní mail o posunu termínu o rok – na začátek října 2021. Vyzýváme přihlášené zájemce, aby do 12.6. 2020 sdělili Mgr. Mynářové osobně nebo na mail mynarova@gyotr.cz, zda zůstávají účastníky zájezdu. Zálohy se budou vracet průběžně ve škole od 8. 6.  do 26 .6. těm, kteří navštěvují výuku.  Ostatní si mohou vyzvednout zálohu v kanceláře školy po předložení dokladu totožnosti 26., 29., 30.6. od 8 do 11 hodin.